Innkalling årsmøte 19.mars

Lillehammer curlingklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte mandag 19.mars kl.19:30 i Lillehammer curlingarena. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 5.mars, og må sendes Kenth Stian på epost kenth_stian@hotmail.com.

Velkommen!

 

Saksliste og årsmøtepapirer kan sees her,

Årsberetning for 2017

Styrets innstilling til medlemskap

Sakliste-og-saksdokumenter-til-arsmote

Lillehammer Curlingklubb årsregnskap 2017

Budsjett LCK 2018

2018-03-12T17:05:32+00:00